Han segrestat el nostre cinema

#Recuperem
ElFoment